Toro Z5000 (50") zero turn 

19hp kohler courage

New blades, serviced, ready for season